Polityka Prywatności SPORTLIFE Catering

Ochrona danych osobowych, jak i prywatności klientów SPORTLIFE Catering jest dla nas kluczowym aspektem, dlatego powstał ten dokument. Polityka prywatności reguluje aspekty związane z: gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji klientów SPORTLIFE Catering

Dane osobowe

W czasie dokonywania zamówień zestawów dietetycznych SPORTLIFE Catering użytkownik zostanie poproszony o podanie niektórych danych osobowych. Dane, o których podanie może zostać poproszony użytkownik to w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu i adres dostawy. Niepodanie wymaganych danych jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.

Dane osobowe użytkowników uzyskane w wyniku dokonywania zamówień przetwarzane są zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkowników oraz wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest, jako oddzielna baza danych, zapewniająca właściwą ochronę.

Dostęp do bazy danych posiadają pracownicy SPORTLIFE Catering oraz w części firma transportowa rozwożąca nasze diety oraz współpracujący z nami Dietetyk.

Wgląd, edycja, usuwanie danych klientów SPORTLIFE Catering

Każdy Klient SPORTLIFE Catering ma możliwość zmiany dotyczących go danych, weryfikacji tych danych lub też usunięcia. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu ………… lub mailowo pod adresem …………………

Przesyłanie wiadomości od SPORTLIFE Catering

SPORTLIFE Catering zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszą Politykę Prywatności. Niezapowiedziane wiadomości wiążą się z funkcjonowaniem SPORTLIFE Catering

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej polityki ochrony prywatności, warunków korzystania z cateringu Sport Life Catering Sp. z o.o., czy możliwości kontaktu, sugerujemy wysyłanie uwag na adres: ………………………

Sprzedaż i udostępnianie danych

SPORTLIFE Catering .nie prowadzi obrotu, a także nie udostępnia w jakikolwiek sposób danych personalnych oraz adresowych swoich klientów.

Zmiany

Polityka prywatności SPORTLIFE Catering może ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez jego wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie SPORTLIFE Catering